Telefon: 05 99 47 522 GSM: 070 395 300 info@vrtecbambi.si
Select Page

Moja najljubša igrača je …DSCF3523

Zagotovo drži, da se otrok najbolj razveseli igrače, ki je narejena le zanj. Veliko predmetov, ki jih navadno dojamemo kot smeti, lahko recikliramo oz. iz njih naredimo nove predmete.

Tudi v skupini Malčkov se veliko igramo z odpadno embalažo. Polnimo plastenke z različnimi pisanimi predmeti (pisan riž, alufolija, barvne slamice …). Igramo se s škatlami različnih velikosti; jih barvamo, gradimo stolpe, jih podiramo … Otroci so navdušeni nad senzorično igro s pisanimi cofki in pobarvanimi škatlami. Preko nje urijo prstno motoriko, se seznanjajo z barvami in se učijo sortirati.

Zelo uživajo v glasbenih dejavnostih. Radi igrajo na mala glasbila. Uživajo v prstnih, rajalnih in gibalnih igrah, s katerimi spodbujamo njihov socialni in čustveni razvoj ter prstno motoriko.