Telefon: 05 99 47 522 GSM: 070 395 300 info@vrtecbambi.si
Select Page

Obogatitvene dejavnosti se izvajajo znotraj dnevnega programa. Te dejavnosti so brezplačne in so del Kurikuluma. Izvajamo naslednje obogatitvene dejavnosti:

  • Dodatne zaposlitve s področja gibanja; njihov namen je spodbujati otrokov gibalni razvoj in veselje do gibanja.
  • Glasbene urice; njihov namen je spoznavanje različnih instrumentov in spodbujanje otrok h glasbeni aktivnosti.
  • Praznovanja rojstnih dni otrok, tradicionalnih in kulturnih praznikov ter prihoda letnih časov.
  • Naravoslovne, likovne, plesne, gledališke, kuharske delavnice.
  • Pravljične urice.
  • Za otroke prvega in drugega starostnega obdobja izvajamo senzomotorično vadbo Fit Malček Gibalček (izvajajo jo zunanje strokovne sodelavke Reha Medcal centra).
  • Za otroke drugega starostnega obdobja izvajamo angleške urice.
  • novoletna predstava