Telefon: 05 99 47 522 GSM: 070 395 300 info@vrtecbambi.si
Select Page
Osrednja tema je bila orientacija. Pogovarjali smo se o prometnih sredstvih in krajih, kjer se
gibljejo. Iz odpadne embalaže smo izdelali vozila: rakete, leteča
vozila, tovornjaki, traktorji, rešilna vozila, avto-rakete … Otroci so bili zelo izvirni.
V naslednjih dneh so na igrišču s kredami risali ceste, po kateri so vozila njihova prevozna sredstva
in opisovali njihovo pot.
Šli smo na orientacijski sprehod in na podlagi slednjega izdelali maketo.
Šli smo tudi na lov za zakladom. Po načrtu naše makete smo na točkah v Rečici ob Paki razporedili
različna znamenja, pri katerih smo se morali ustaviti in pravilno rešiti naloge. Uspešno smo prispeli
do cilja. Le kaj se je skrivalo v skrinjici?
V matematičnem kotičku so prepoznavali levo in desno stran, skrivali smo predmete in z opisi pred,
na, pod, levo od …opisovali, kje je. Opisovali smo tudi situacijo, kaj se dogaja okrog nas, kje je kdo
v igralnici, kaj počne … pod mizo, za omaro, pred umivalnikom …
Šli smo se orientacijske igre: Pastirček Videk išče ovčko: Videk je na paši ob gozdu izgubil ovčko.
Šel jo je iskat. Ni je mogel najti, ker je bila tema, Spomnil se je, da ima ovčka okrog vratu zvonček,
Prisluhnil je zvoku in jo tako našel. Vsak izmed otrok je bil enkrat Videk (zavezali smo mu oči),
nekdo drug je bil ovčka in je imel zvonček. Vsi ostali smo naredili krog okrog njiju, Videk je
prisluhnil zvoku zvončka, mu sledil in tako našel ovčko. Šli smo se še socialno igro za
utrjevanje leve in desne strani Blazinica na moji levi/desni strani je prazna … Želim, da nanjo sede

Sodelovali smo v Cici veseli šoli in reševali cici vprašalnike. Tako so otroci na zabaven način
razvijali logično mišljenje.
Kljub neprestanemu deževju nam je konec meseca uspelo še enkrat prekopati vrt in vanj posejati in
posaditi zelenjavo in rože. Otroci so se pod dežniki in pelerinami nemoteno igrali na
igrišču.
Bili smo tudi gibalno dejavni. Razgibavali smo se z žogami, plišastimi igračami … Tudi slednje
smo povezali z orientacijo … Na terasi smo napeli vrvi, po katerih so otroci plezali. Spoznali smo
novo rajalno igro Rdeče češnje rada jem. Otrokom je bilo všeč, ko so v kačici potovali pod mostom.